BAĞIMSIZ DENETİM

   
Yeni Türk Ticaret Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte şirketlerin hesap ve işlemlerinin Vergi mevzuatı merkezli muhasebe sistemi yerine Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nı esas alan bir muhasebe sistemine geçmeleri gerekecektir.

 

Uluslar arası arenada ortak bir dil olan raporlama standartları şirketlerimizin kredi ve sermaye piyasalarında mali yapılarının daha net ve şeffaf olarak değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Misyon YMM A.ş. uluslar arası denetim standartları, gerekse ulusal mevzuat hükümleri uyarınca kamusal bir görevin gerektirdiği titizlikle şirketlerin yasal kayıtlarını incelemektedir. Yapılan incelemelerde uluslar arası standartlarla da uyumlu TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) ve TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) düzenlemeleri de dikkate alınmakta ve inceleme sonucunda bağımsız denetim raporları hazırlanmaktadır.