EKıBıMıZ


MEHMET AKİF ULUSOY, Partner


1961 Kütahya Tavşanlı doğumlu olan M. Akif ULUSOY, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1983 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak Maliye Bakanlığı'nda başlamış olan ULUSOY, 1986 yılında Hesap Uzmanlığına atanmış, 1991 yılında vergi sistemi alanında çalışmalarda bulunmak üzere ıngiltere'de bulunmuştur. 1993 yılında Baş Hesap Uzmanı olarak Hesap Uzmanları Kurulun'da daki görevine devam etmiş ve bu tarihten sonra; 1995-1996 İstanbul Beyoğlu Vergi Dairesi Başkanı 1996-1997 Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Başkanı 1997-2003 İstanbul Defterdar Yardımcısı 2003-2004 İzmir Defterdarı 2004-2005 İstanbul Defterdarı 2005-2006 İstanbul Vergi Dairesi Başkanı 2006-2007 Gelir ıdaresi Başkan Yardımcısı olarak atanmış, aynı zamanda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Görevini de yürütmüştür. 2007 -2009 yıllarında Gelir ıdaresi Başkanlığı yapmış olan M. Akif Ulusoy, MıSYON YEMıNLı MALı MÜşAVıRLıK A.ş.'nin kurucu ortağı olarak Yeminli Mali Müşavirlik yapmaktadır.

Profesyonel Deneyim

- Vergi incelemeleri
- Vergi ihtilafları
- Uluslararası Vergi Anlaşmaları
- Vergi politikası konuları
- Şirket birleşmeleri, bölünmeleri, alımlar, hisse değişimi ve benzeri yeniden yapılandırma işlemlerinde vergi danışmanlığı
 

 

 

 

 


S. SABİT DURLANIK, Partner


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olan S. Sabit DURLANIK, mesleki kariyerine 1989 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 1997-1999 State University Of New York USA'de Uluslararası Finansman alanında lisansüstü eğitim programını tamamlamıştır. 1992 yılında Hesap Uzmanı, 2000 yılında Baş Hesap Uzmanı olan S. Sabit Durlanık, 2002-2004 yıllarında Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüş, 2004-2005 yıllarında Hesap Uzmanları Kurulu ıstanbul Grubu'nda Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2005 yılında Kamudaki görevinden ayrılan Durlanık özel sektöre transfer olarak, 2005-2008 yılları arasında Altınbaş Holding bünyesindeki, Altınbaş Petrol Ticaret A.ş.'nin Finansman ve Mali ışlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, 2008- 2010 yılları arasında aynı şirketin Genel Müdürlüğünü görevini yürütmüş, 2009-2010 yıllarında Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. MıSYON YEMıNLı MALı MÜşAVıRLıK A.ş.'nin kurucu ortağı olan S. Sabit Durlanık; yönetim, finans, vergi danışmalığı ve Yeminli Mali Müşavirlik yapmakta olup ıngilizce ve Fransızca bilmektedir.

 

Profesyonel Deneyim

- Vergi incelemeleri
- Vergi ihtilafları
- Mali ve Ekonomik Suç incelemeleri
- Enerji Sektörü Hukuki ve Mali Altyapı Kurulumu
- şirket Anlaşmaları
- Yönetim Danışmanlığı
- Finansman Yönetimi
- Mali ve Ekonomik Suç incelemeleri


Prof. Dr. YUSUF TUNA, Partner


1959 Trabzon doğumlu olan Yusuf TUNA, 1981 yılında Ankara ıktisadi Ticari ılimler Akademisi'nden mezun olmuş, ıstanbul Üniversitesi ıktisat anabilim dalında 1984 yılında yüksek lisans, 1988 yılında doktorasını tamamlayarak, aynı Üniversitede 1991 yılında Doçent ve 1997 yılında Profesör olmuştur. Prof. Dr. Yusuf TUNA 1993-1994 Azerbaycan'da Ekonomi Öğretim Üyeliği, 1995-1996 Deniz Harp Okulunda Ekonomi Öğretim Üyeliği, 2003-2004 TMSF Yöneyim Kurulu Üyeliği, 2003-2009 BDDK Üyeliği Görevlerinde bulunmuş olup halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütmektedir. İngilizce ve Fransızca bilen TUNA'nın çok sayıda bilimsel makalesi ve yayınlanmış dört kitabı bulunmaktadır.


REMZİ KORAY YURTERİ, Denetim Koordinatörü

1978 ıstanbul doğumlu olan R.Koray YURTERı, 2000 yılında ıstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2002 yılında Maliye Bakanlığı Gelir ıdaresi Başkanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başlamış olup, 2005- 2007 yılları arasında ıstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nda Vergi Denetmeni olarak görev yapmıştır. 2007 yılında Kamu görevinden ayrılarak Altınbaş Holding bünyesindeki, Alpet Madeni Yağları şirketinin Finansman Mali ve ıdari ışler Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2011 yılında MıSYON YEMıNLı MALı MÜşAVıRLıK A.ş bünyesine katılmış olup Denetim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

 

Profesyonel Deneyim

- Vergi incelemeleri

- Vergi ihtilafları

- Muhasebe ve Vergi Denetimi

- şirketlerde Hile ve Suistimal Denetimi

- Üretim işletmelerinde Maliyet Sistemi Analizi

- Yönetim Danışmanlığı

- Enerji Sektörü (Akaryakıt ve Madeni Yağ Sektörü) Hukuki ve Mali Danışmanlık


KASIM KARABACAK, Kıdemli Denetçi

2008 Anadolu Üniversitesi Mezunu olan Kasım Karabacak 1989- 2000 yılları arasında ıstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde çeşitli Vergi Dairelerinde görev yapmıştır. 2000-2003 yıllarında Destek YMM şirketinde Denetçi, 2000-2010 yılları arasında Ernst&Young Denetim Danışmanlık şirketi'nde Kıdemli Denetçi olarak görev yapmıştır. 2010 yılında MıSYON YEMıNLı MALı MÜşAVıRLıK A.ş bünyesine katılmış olup denetim ve KDV iadesi işlemlerini yürütmektedir.