HİLE VE SUİSTİMAL DENETİMİ

 
Ülkemizde işletmelerimizin büyük çoðunluðu aile şirketleri yada şahış şirketlerinden oluşmaktadır. Kurumsallaşma aşamasında olan birçok şirkette profesyonel yöneticiler olmakla birlikte yönetim kurulları aracılıðı ile kontrol yine aile gruplarında bulunmaktadır.


şirketlerin birçoðunda bir denetim bölümü olmakla birlikte yapılan denetimler sonradan kontrol ve raporlama şeklinde yürütülmektedir. Bu yapıdaki şirketlerin iç kontrol sistemleri ve denetimleri zayıftır. şirketlerimizin birçoðu çalışan kaynaklı hile ve suistimal risklerini yeterince önemsememektedir. Yapılan araştırmalar uluslararası boyutta şirketlerin günlük gelirlerinin %6-7 sini çalışan hileleri yoluyla kaybettiklerini göstermektedir.


Misyon Yeminli Mali Müşavirlik A.ş. kamu ve özel sektör yönetim tecrübesine sahip uzman kadrosu ile şirketlerimizin tedarik ile başlayan ve müşteri memnuniyeti ile sonuçlanan tüm süreçlerini inceleyerek olası, çalışan kaynaklı hile ve suistimal noktalarını tespit etmekte, etkin bir iç kontrol sistemi kurulmasını saðlamaktadır. Ayrıca aktif hile ve suistimal olaylarının araştırılması ve raporlanması konusunda da hizmet sunmaktadır.


Bu kapsamda şirketimiz;
- Çalışan Hileleri,
- Yönetici Hileleri,
- Üretim ve Tedarik Hileleri,
- Müşteri Hileleri,
- İç Denetim ve Kontrol Süreçlerinin ve sistemlerinin kurulması,
- Aktif Hile ve Suistimal ıncelemesi ve Raporlaması

Hizmetlerinde bulunmaktadır.