KARA PARA VE MALı SUÇLAR MEVZUATI DANIşMANLIğI

şirketlerimiz her geçen gün artan dış ticaret hacimleriyle uluslar arası piyasalarda faaliyet göstermektedir. ıleri teknoloji içeren ürünlerden en basit araç gereçlerin üretim süreci globalleşirken, bu ticaret hacminin kat kat üzerinde likitide hareketi gerçekleşmektedir. Avrupa piyasalarından temin edilen kredi ile Güney Amerika'daki tedarikçinin ödemesi yapılabilmekte, aldığımız hammaddenin fiyat riskleri dünyanın öbür ucundaki hedge fonlarla garanti altına alınmaya çalışılmaktadır. Böylesi bir ticaret hacmi ve yarattığı para hareketi, terörün finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla ulusal ve uluslar arası kurumlar tarafından kontrol edilmektedir.


Bu kapsamda suç gelirlerinin aklanması ile daha etkin mücadele edilebilmesi ve mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için, gerek uluslararası alanda gerekse iç hukukta başta finansal kuruluşlara ve diğer bazı meslek gruplarına olmak üzere bir takım yükümlülükler getirilmiştir.

Misyon Yeminli Mali Müşavirlik Ulusal ve Uluslar arası mevzuat kapsamında mali suçlar ve kara paranın aklanmasını engellemek amacıyla şirketlerimizin yerine getirmeleri gereken yükümlülükler, karşılaşabilecekleri riskler, yükümlülüklere uyulmaması halinde sonuçlarının neler olabileceği konusunda danışmalık hizmeti sunmaktadır.


Suç Gelirlerinin Aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede kapsamında;
- Müşterinin Tanınması
- Şüpheli ışlem Bildirimi
- Uyum Görevlisi Atanması
- Uyum Programı Oluşturulması
- Bilgi ve Belge Verme
- Muhafaza ve ıbraz
- Devamlı bilgi verme
Yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bu konularda resmi kurumlar tarafından yapılacak incelemelerde, denetim danışmanlığı hizmeti vermektedir.