MALİ VE FİNANSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI


Rekabetin sürekli arttığı küreselleşen dünyada şirketlerin değişen teknoloji ve piyasa yapılarına klasik yönetim anlayışı ile uyum sağlamaları mümkün gözükmemektedir. Faaliyet gösterilen sektörden bağımsız olarak şirketlerin tedarik ile başlayan ve müşteri memnuniyeti ile sona eren süreçte karşılaşılan gerek resmi makamlar nezdinde ki gerekse şirket organizasyonu ile ilgili problemleri çözmede etkin ve hızlı hareket ediyor olmaları kaçınılmaz olmaktadır.


Ülkemiz sermeye gelişim şekli ile uyumlu olarak özellikle aile grupları ya da tek işveren ile yönetilen şirketlerimizin; kurumsallaşma, iç kontrol sistemlerinin oluşması, modern yönetim tekniklerinin uygulanması, yatırım stratejilerinin uluslararası standartlara göre oluşturulması için geleneksel ve modern yapıyı bilen geçiş kadrolarına ihtiyacı bulunmaktadır.

 

Devlet ve özel sektör tecrübesine sahip uzman kadromuz yönetim stratejisinin belirlenmesi ve sorunları doğmadan öngörerek çözmede ki deneyimlerini kurumsallaşma sürecindeki şirketlerimiz ile paylaşmaktadır. Bu kapsamda Misyon Yeminli Mali Müşavirlik;


- Gelir Arttırma Ve Maliyet Azaltma Süreçlerinin Yönetimi,
- Sektöre Ve Mevzuata Uygun Bir Maliyet Sistemi Kurulması,
- Stratejik Ve Organizasyonel Yapılanma,
- Birleşme Devir Nev'i Değişikliği,
- Finansal Yönetim Organizasyonu,
- Mali Ve Finansal Tahlil Ve Raporlama
- şirketler ıçin Stratejik Plan Hazırlama
- Kredi, Yatırım Süreci ıncelemesi
- şirket Finansal Yönetim Sistemleri Organizasyonu ve Reorganizasyonu

Hizmetlerini sunmaktadır.