SÝRKÜLER

DVZ VE DVZE ENDEKSL KRED KULLNIMINDA SINIRLAMAYA LKN KARAR 31.01.2018
Devamý

VERGYE UYUMLU MKELLEFLERE VERG NDRM BLG NOTU
Devamý

ELEKTRKTE SANAY SCL BELGES OLAN SANAYCLER, 1 TEMMUZ 2017 TARHNDEN SONRA ELEKTRK FATURALARINDA %2 TRT PAYI DEMEYECEKLER
Devamý

2014 - 2 34 seri no.lu zel Tketim Vergisi Genel Teblii
Devamý

2014 - 001 BAIMSIZ DENETME TAB OLACAK RKETLERN BELRLENMESNE LKN KRTERLERDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA AIKLAMA
Devamý

2013 - 020 - TCAR MEKTUP VE BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN ASGAR BLGLER
Devamý

2013 - 019 - E- DEFTER UYGULAMASI
Devamý

2013 - 018- VUK VE TTK KAPSAMINDA TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER VE YKMLLKLER
Devamý

2013 - 017- 2013/59 ELEKTRONK DEFTERE GE SRES LE LGL OLARAK 67 SER NUMARALI VERG USUL KANUNU SRKLER YAYIMLANDI
Devamý

2013 - 016- 2013/5595 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI LE BAZI MALLARA UYGULANAN KDV VE TV ORANLARINDA DEKLK YAPILDI
Devamý

2013 - 015 - TCAR DEFTERLERE LKN TEBLDE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL
Devamý

2013 - 014- 14 SER NUMARALI TV GENEL TEBLݒ NDE DEKLK YAPILMASINA DAR 28 SER NUMARALI GENEL TEBL YAYIMLANDI
Devamý

2013 - 013- 1 SER NUMARALI TV GENEL TEBLݒ NDE DEKLK YAPILMASINA DAR 27 SER NUMARALI GENEL TEBL YAYIMLANDI
Devamý

2013 - 012 BREYSEL EMEKLLK SSTEMNE YAPILAN AKTARIMLAR VE TEVKFAT UYGULAMASINA LKN SRKLER YAYIMLANDI
Devamý

2013 - 011 - 26 SER NUMARALI TV GENEL TEBL LE YAPILAN DEKLKLER
Devamý

2013 - 010 - YURT DIINDA BULUNAN MENKUL VE GAYRMENKUL VARLIKLARIN BEYANINA LKN OLARAK 4684 SAYILI KANUN LE DZENLENEN GELR VERGS KANUNU’NUN GEC 85’NC MADDES HAKKINDA.
Devamý

2013 - 009 - LER TARHL EKLERDE REESKONT UYGULAMASININ 2013 1. GEC VERG DNEM TBAR LE UYGULANABLECE HAKKINDA
Devamý

2013 - 008 - ELEKTRONK FATURA VE ELEKTRONK DEFTER UYGULAMASI KAPSAMINA GREN MKELLEFLER HAKKINDA.
Devamý

2013 - 007 - 423 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL
Devamý

2013 - 006 - 7 SER NO.LU KURUMLAR VERGS GENEL TEBL YAYIMLANDI.
Devamý

2013 - 005 - MEVDUAT FAZLERNDE TEVKFAT ORANLARI BELRLEND.
Devamý

2013 - 004 - GELR VERGS KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR LE MENKUL SERMAYE RADININ BEYANINDA DKKATE ALINACAK NDRM ORANI UYGULAMASINA LKN GENEL TEBL YAYIMLANDI.
Devamý

2013 - 003 - 2013 YILINDA UYGULANACAK OLAN DAMGA VERGS TUTARLARI AIKLANDI.
Devamý

2013 - 002 - KONSOLOSLUKLARCA DVZ CNSNDEN ALINMAKTA OLAN HAR MKTARLARININ HESAPLANMASINA ESAS OLACAK DVZ KURU VE EMSAL SAYILARININ YENDEN TESPT EDLMESNE LKN TEBL YAYIMLANDI 
Devamý

2013 - 001 - 1 OCAK 2013 TARIHINDEN TIBAREN UYGULANACAK HAR TUTARLARI AIKLANDI
Devamý

2012 / 044 - ELEKTRONK DEFTER TUTMA VE ELEKTRONK FATURA UYGULAMASI HK.
Devamý

2012 / 043 - Trk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na gre tutulmas gereken defterler, defterlerin tasdik zaman, tutulmamas ve tasdik ettirilmemesi halinde karlalacak yaptrmlar ile d
Devamý

2012 / 042 - BREYSEL EMEKLLKLE LGL GELR VERGS SKLER YAYIMLANDI.
Devamý

2012 / 041 - EYLL/2012 DNEM KDV BEYANNAMELERNN VERLME SRES LE EYLL/2012 DNEMNE LKN "Form Ba" ve "Form Bs" BLDRMLERNN VERLME SRES UZATILDI.
Devamý

2012 / 040 - 2012 YILI NC GEC VERG DNEMNDE UYGULANACAK YENDEN DEERLEME ORANI % 6,05 OLARAK TESPT EDLD.
Devamý

2012 / 039 - BAZI MALLARDA UYGULANAN TV ORANLARI, MAKTU VE ASGAR MAKTU VERG TUTARLARI ARTIRILDI.
Devamý

2012 / 038 - GAYRMENKULLERDEN ALINAN TAPU HARLARI ARTIRILDI.
Devamý

2012 / 037 - 68 SER NO.LU HARLAR KANUNU GENEL TEBL YAYIMLANDI.
Devamý

2012 / 036 - KUR'AN-I KERM (KUR'AN MEAL VE TEFSR KTAPLARI LE MNHASIRAN KUR'AN CZ, SRE, AYET VE/VEYA MEALLERN EREN KTAPLAR DHL) LE TEVRAT, ZEBUR VE NCL KTAPLARININ TESLMLERNDE KDV O
Devamý

2012 / 035 - SGK VEREN LEMLER LE LGL OLARAK DAHA NCE AYRI AYRI TEBL KONUSU YAPILMI OLAN HUSUSLAR “VEREN UYGULAMA TEBL” ADI ALTINDA TEK BR TEBLDE YENDEN DZENLENMTR
Devamý

2012 / 034 - 418 SIRA NO.LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL RESM GAZETE’DE YAYIMLANDI.
Devamý

2012 / 033 - 193 SAYILI GELR VERGS KANUNUNDA YER ALAN BAZI TEVKFAT NSPETLERNDE DEKLK YAPILMASINA LKN KARAR YAYIMLANDI.
Devamý

2012 / 032 - 60 SER NO.LU EMLAK VERGS GENEL TEBL LE 2013 YILINDA UYGULANACAK BNA METREKARE NORMAL NAAT MALYET BEDELLER TESPT EDLMTR.
Devamý

2012 / 031 - KDV KANUNU UYGULAMASINA LKN OLARAK ETL DZENLEME VE AIKLAMALARIN YER ALDII 120 SER NO.LU KDV GENEL TEBL 18/08/2012 TARHL VE 28388 SAYILI RESM GAZETE’DE YAYIMLANDI
Devamý

2012 / 030 - 24 SER NO.LU TV GENEL TEBL LE TV KANUNU EK (I) SAYILI LSTEDE YER ALAN MALLARIN VERGSZ TESLMLERNE VE (B) CETVELNDE YER ALAN MALLARDA NDRML TEMNAT UYGULAMASINA LKN
Devamý

2012 / 029 - RKETLERN KR PAYI AVANSI DAITIMINDA UYACAKLARI USUL VE ESASLARI DZENLEYEN KR PAYI AVANSI TEBL YAYINLANDI.
Devamý

2012 / 028 - TEVK BELGEL YATIRIMLAR KAPSAMINDA 6. BLGEDE UYGULANACAK OLAN GELR VERGS STOPAJI TEVKNE LKN AIKLAMALAR YAPILDI.
Devamý

2012 / 027 - TRKYE-ALMANYA FTE VERGLENDRMEY NLEME ANLAMASI YRRLE GRD.
Devamý

2012 / 026 - ATK KDV’NN, NDRML ORANA TAB LEMLERE AT ADE HESABINA DAHL EDLEMEYECENE LKN BKK YRRLKTEN KALDIRILDI
Devamý

2012 / 025 - 23 SER NO.LU TV GENEL TEBL LE TAIT ARALARINI MAL VEYA THAL EDENLER N BLDRM VERME ZORUNLULUU GETRLM, AYRICA VERGSZ DENZ YAKITI TESLMLERNE LKN USUL VE ESASLARD
Devamý

2012 / 024 - 18 MAYIS 2012 TARHL RESM GAZETE’DE YAYIMLANAN 2012/3172 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI LE ZEL TKETM VERGS KANUNU’NA EKL (I) SAYILI LSTENN A VE B CETVELNDE BAZI TV
Devamý

2012 / 023 - HSSE SENED YOUN FONLARIN KATILMA BELGELERNDEN SALANAN KAZANLARDA TEVKFAT ORANI % 0 OLARAK BELRLEND.
Devamý

2012 / 022 - 3996 SAYILI KANUNA GRE YAP-LET-DEVRET VEYA 3359 SAYILI KANUNA GRE KRALAMA KARILII YAPTIRILAN PROJELERDE KDV STSNASI UYGULAMASI ESASLARI BELRLEND.
Devamý

2012 / 021 - KURUMLAR VERGS KANUNU’NUN UYGULANMASINA YNELK TEBL YAYIMLANDI
Devamý

2012 / 020 - KDV TEVKFAT UYGULAMASINA LKN USUL VE ESASLAR HAKKINDA AIKLAMALAR YAPILDI.
Devamý

2012 / 019 - MUHTASAR BEYANNAMELERDE STOPAJA TAB DEMELERN BLDRLMESNE LKN 82 SIRA NO.LU GELR VERGS KANUNU SRKLER YAYINLANDI.
Devamý

2012 / 018 - KATMA DEER VERGS KANUNU LE BAZI YATIRIM VE HZMETLERN YAP-LET-DEVRET MODEL EREVESNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUNDA VE KAMU HALE KANUNUNDA DEKLK YAPILMASINA DAR KANUN YAY
Devamý

2012 / 017 - 2011/ARALIK DNEMNE LKN BA VE BS FORMLARININ BLDRM SRES UZATILDI.
Devamý

2012 / 016 - OKUL, SALIK HZMET TESS VE RENC YURDU OLARAK KULLANILMAK AMACIYLA NA EDLEN PREFABRK YAPI TESLMLERNDE KDV ORANI NDRLD.
Devamý

2012 / 015 - 3065 SAYILI KDV KANUNU UYGULAMASINA LKN YAPILAN DZENLEME VE AIKLAMALARIN YER ALDII 116 SER NO.LU KDV GENEL TEBL YAYIMLANDI.
Devamý

2012 / 014 - BORSADA RAYC OLMAYAN YABANCI PARALARIN VE BU PARALARLA OLAN ALACAK VE BORLARIN DEERLEMESNE YNELK AIKLAMALARIN YER ALDII GENEL TEBL RESM GAZETE'DE YAYIMLANDI.
Devamý

2012 / 013 - TREV RNLERE LKN LEMLERN BSMV YNNDEN VERGLENDRLME ESASLARININ AIKLANDII 89 NO.LU GDER VERGLER GENEL TEBL YAYIMLANDI.
Devamý

2012 / 012 - KURUMLARIN TREV RNLERDEN ELDE EDLEN GELRLERN VERGLENDRLMESNE LKN AIKLAMALARI EREN 5 SIRA NO.LU KURUMLAR VERGS GENEL TEBL YAYIMLANDI.
Devamý

2012 / 011 - GVK' NIN GEC 67 NC MADDES KAPSAMINDA TREV RNLERDEN ELDE EDLEN GELRLERN VERGLENDRLMESNE YNELK AIKLAMALARI EREN 282 SIRA NO.LU GV GENEL TEBL YAYIMLANDI.
Devamý

2012 / 010 - TEVKF SURETYLE DENEN VERGLERN MAHSUP VE ADESNDE ARANILAN BELGELERE YNELK OLARAK HAZIRLANAN GELR VERGS SRKLER YAYINLANDI.
Devamý

2012 / 009 - KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESNTLER HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI.
Devamý

2012 / 008 - 2012 YILI ASGAR GEM NDRM TUTARI DET.
Devamý

2012 / 007 - 2012 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGS TUTARLARINA LKN GENEL TEBL YAYIMLANDI.
Devamý

2012 / 006 - HAR HUTARLARI, 1 OCAK 2012 TARHNDEN TBAREN UYGULANMAK ZERE %10,26 OLAN YENDEN DEERLEME ORANINDA ARTIRILMITIR.
Devamý

2012 / 005 - DEERL KAITLAR TABLOSUNDA YER ALAN DEERL KAITLARIN BEDELLER, 01/01/2012 TARHNDEN TBAREN GEERL OLMAK ZERE YENDEN TESPT EDLMTR.
Devamý

2012 / 004 - BANKALARIN MUHTASAR BEYANNAME YKMLLKLERNE LKN DZENLEME VE AIKLAMALARIN YER ALDII 281 SER NO'LU GELR VERGS GENEL TEBL YAYIMLANDI.
Devamý

2012 / 003 - 2012 YILINDA UYGULANACAK ASGAR CRET TUTARLARI BELRLEND
Devamý

2012 / 002 - 2012 YILINDA MOBL TELEFON ABONELNN LK TESSNDE DENECEK ZEL LETM VERGS TUTARI AIKLANDI
Devamý

2012 / 001 - VERG USUL KANUNU UYARINCA YAPILAN REESKONT LEMLERNDE ORAN %17 VE AVANS LEMLERNDE KULLANILACAK ORAN % 17,75 OLARAK BELRLEND.
Devamý

2011/13 - 01 Aralk 2012 Tarihinden tibaren Geerli Olmak zere Uygulanacak Had ve Miktarlarn Belirtildii 411 Sra Numaral VUK Teblii Yaymlanmtr
Devamý

21.12.2011 - 2010 Ylna likin ndirim Orana Tabi lemlere stinaden ade Talebinin En Ge Kasm Ay KDV Beyannamesi ile Beyan Edilmesi Hk.
Devamý

19.12.2011 - Yasal Defterlerin Al Ve Kapan Tasdikleri, Tasdik leminin Yaplmamas Halinde Vergi Usul Kanunu Ve Trk Ticaret Kanunu (Eski ve Yeni) Hkmlerine Gre Karlalacak Yaptrmlar
Devamý

2011/10 - Elektronik Ortamda Defter Tutulmas Hk.
Devamý

2011/09 - Bakanlar Kurulu ile Baz Mallara uygulanan TV Orannn Deitirilmesi Hk.
Devamý

27.10.2011 - Van ve evresinde Meydana Gelen Depremden Dolay Bakanlar Kurulunca Yardm Karar Hk.
Devamý

27.10.2011 - Van linde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Vergi Uygulamalar Bakmndan Mcbir Sebep Hali lan Edilmesi hk..
Devamý

17.10.2011-KKDF Kesintisi oran %6 olarak belirlenmitir.
Devamý

26.08.2011 - Ba Bs Formlarnn Verilme Sresinin Uzamas Hk.
Devamý

12.08.2011 - Somaliye Yaplacak Yardmlarn Kurum ve Geici Vargi Matrahndan ndirimi Hk.
Devamý

18.08.2011 - Vergi Ziya ve Usulszlkte Cezas Gerektiren Fiillerde Tekerrr Uygulamas Hk.
Devamý

08.08.2011 - Bankalarn Alacaklarna Karlk Elde Ettii Tanmazlarn Devrinde Vergi Uyg. Hk.
Devamý

02.08.2011 - Yabanc Para le Dzenlenen Katlarda Damga Vergisi
Devamý