Vergi Hizmetleri

Gün geçtikçe küresel rekabetin arttığı ve işletme kaynaklarının optimum kullanımının zorunlu hale geldiği ekonomik yapıda, vergi mevzuatının takibi ve işletme karar alma süreçlerinde önemli bir unsur olarak dikkate alınması önem arz etmektedir. Vergi uygulamaları konusunda deneyimli kadromuz şirketinizin faaliyet gösterdiği sektörün hukuksal altyapısına uygun vergi planlaması hizmeti sunarken aynı zamanda Vergi ıdaresi tarafından yapılacak denetim ve kontrollerde karşılaşılabilecek riskleri ve hatalı uygulamaları önceden tespit edilmesi konusunda hizmet vermektedir.

 

Bu kapsamda Vergi Danışmalığı bölümümüz;


* Denetim Ve Tasdik Hizmetleri

- Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri
- Katma Değer Vergisi ıadesi
- Tasdik Hizmetleri
- Sermayenin Ödendiğinin Tespiti
- Sermaye Artırımında Kullanılan ıç Fonlar
- Ar&Ge Harcamaları
- Yatırım ındirimi ıstisnası
- Bazı Petrol Ürünlerinin Kullanımına ılişkin Üretim Tasdiki
- Kurumlar Vergisi Hesaplamalarında ıstisna Sağlayan Diğer Vergi Muafiyetleri


* Şirket Devir, Birleşme Ve Bölünmeleri
* Transfer Fiyatlandırması ıncelemeleri
* Özel Vergi ıncelemesi (Revizyon) Hizmetleri
* ınceleme Danışmanlığı
* Tarhiyat Öncesi Ve Sonrası Uzlaşma Danışmalığı
* Vergi Davaları Danışmanlık Hizmetleri
* Uluslararası Vergi Hizmetleri
* Bireysel Vergi Danışmanlığı
* Eğitim Hizmetleri